Leefstijl

Het idee dat leefstijl gerelateerde aandoeningen de oorzaak is van, of tenminste een zeer belangrijke rol hebben in, een wereldwijde toeneming van chronische ziekten, kwetsbare ouderen en een overbelaste zorg is NIEUW.

De geneeskunde is er op het moment maar druk mee om plaats te bepalen.

Niet alleen medische maar ook psychosociale factoren worden onder de loep genomen. Ook de inrichting van de openbare ruimte krijgt, terecht, zowel voor het aspect voeding als voor het aspect beweging, de nodige aandacht. Zo zijn er reeds diverse initiatieven die zich met het thema leefstijl bezighouden. Onder andere:

  • studie GOAL!

staat voor Gecombineerde Ondersteuning voor Ambulante leefstijlinterventies. Deze studie richt zich op psychiatrische aandoeningen. Deze groep wordt meestal in andere studies buitengesloten.

  • leefstijlinterventie PROMUSCLE

houdt zich bezig met het probleem van sarcopenie (spierafname) onder oudere mensen

  • RECOVERY RUN

is een initiatief voor oncologische patiënten

  • diverse online studies worden gedaan over verslaving aan bewerkt voedsel. Het resultaat is wisselend, waarschijnlijk door onvolledige inrichting van de studies.

 

Tegenwoordig is 70% van het aanbod in supermarkten sterk bewerkt voedsel. Dit voedsel is sterk verslavend en fysiek en mentaal ongezond en daardoor een direct risico voor de publieke gezondheid.

 

Net als bij elke andere verslaving zal in het dagelijks leven in de openbare ruimte de verleiding stapsgewijs moeten worden teruggebracht. Dit vergt een aanpassing van de inrichting. Gelukkig kent verbetering van leefstijl geen bijwerkingen.