Disclaimer

Teksten

Lambs & Lions noch de auteurs stellen zich aansprakelijk voor eventuele schade, die zou kunnen voortvloeien uit teksten en/of adviezen of eventuele onjuistheden of onvolledigheden. Niets uit deze publicaties mag worden gebruikt voor commercieel gebruik zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Lambs & Lions.

Minicursussen

De schrijver van de minicursussen is niet verantwoordelijk voor schade als gevolg van het lezen ervan of van elk ander medium afkomstig van de schrijver. De lezer is zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes naar aanleiding van het lezen van de inhoud van een minicursus en de beslissingen die de lezer op basis van de verworven kennis maakt. Teksten zijn persoonlijke interpretaties van literatuur, andersoortige artikelen of uit het brein van de auteur ontsproten. Het meeste grafische materiaal komt van eigen hand. Gekopieerde afbeeldingen hebben naar beste weten toestemming om te worden bewerkt en gebruikt voor commerciële doeleinden.

YouTube Video´s

Lambs & Lions noch de auteurs stellen zich aansprakelijk voor eventuele schade, die zou kunnen voortvloeien uit de YouTube video´s en/of vermeende implicaties en/of persoonlijke interpretaties ervan en/of eventuele onjuistheden of onvolledigheden. Niets uit de publicaties mag worden gebruikt voor commercieel gebruik zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Lambs & Lions.

 

Maak jouw eigen website met JouwWeb